Aktuality

Skupina SMOLO rozšiřuje portfolio o výzkumnou společnost

1.9.2022

Součástí skupiny SMOLO se nově stala ostravská společnost MMV (neboli Materiálový a metalurgický výzkum). Jde o nejstarší nepřetržitě působící výzkumný ústav v kraji, současně je také jedinou vědeckou organizaci v regionu, která má statut soukromé firmy.

S-Magazín 01/22

11.7.2022

Letošní první číslo firemního magazínu nabízí pestrý průřez aktivit celé skupiny z úvodní poloviny roku. Nechybí ani bohatý foto-doprovod z první květnové SMOLympiády. 

Nová překládací stanice v Horním Benešově

27.6.2022

SMOLO CZ má za sebou další investici: V areálu skládky v Horním Benešově dělníci začátkem léta vybudovali novou překládací stanici. Zařízení se skládá ze dvou velkých kójí.

Den se SMOLO aneb Jak chytře naložit s odpady

25.5.2022

Starostové a zaměstnanci samospráv využili pozvání vedení SMOLO CZ, Střediska komunálních odpadů, k setkání ohledně novinek v odpadovém hospodářství. V Ostravě navštívili zařízení na zpracování odpadů, především pak výrobu alternativního paliva a areál Landek Park. V domovském Třinci na ně čekala odborná prezentace a diskuse o tom, co samosprávy aktuálně trápí v oblasti nakládání s odpady a jakých cílů musíme společně dosáhnout.

Víkendový úklid v okolí vodní nádrže Slezská Harta

29.4.2022

Každoroční úklid Slezské Harty, která je nejen rájem pro sportovní rybáře, ale také zdrojem pitné vody pro náš region, proběhne po covidové odmlce v poslední dubnovou sobotu. Slezská Harta je oblíbeným místem výletníků, ti po sobě často nechají nepořádek. Náklady na odvoz a zpracování obrovského množství různého odpadu na sebe vzala specializovaná společnost SMOLO CZ.

Na Dni Země jsme rozdávali semínka

22.4.2022

Skupina SMOLO byla partnerem Statutárního města Třinec a obce Bystřice pro Den Země. Letos jsme se zaměřili především na elektroodpad, biologicky rozložitelný odpad a prezentaci naší techniky. Třinecký Den Země na ploše před KD Trisia navštívila téměř tisícovka lidí, nejen předškolní a školní děti, ale rovněž maminky s kočárky nebo také senioři.

Barevné nádoby má nově i Chotěbuz

11.3.2022

Chotěbuz na Karvinsku je další obcí, která se rozhodla poskytnout svým občanům barevné popelnice na tříděný odpad a zapojit se do systému "door-to-door“, tedy třídění odpadu v místě jeho vzniku.

Venkovní koše nejen vysypáváme, ale i čistíme a opravujeme

17.2.2022

Na území Třince máme na starosti 696 košů na drobné smetí. Loni jsme z nich během 57 tisíc výsypů odebrali celkem 97,35 tun odpadu. Především papírků, obalů z jídla nebo pití, nedopalků, ale také například roušek.