Údržba komunikací

 

 

Údržba pozemních komunikací se netýká pouze obcí a měst, ale i takových subjektů, jako jsou nákupní střediska, čerpací stanice, areály firem apod., které provozují účelové komunikace. Dle zajištění veřejného přístupu, se i na ně může vztahovat zákon o jejich údržbě.

Většina provozovatelů účelových komunikací, má však osobní zájem, zajišťovat zmírnění závad a sjízdnost těchto ploch, už kvůli případně vzniklým škodám.

Nabízené služby:

 • Letní údržba
 • Zimní údržba
 • Oprava komunikací
 • Dopravní značení
 • Převoz a manipulace těžkých břemen
 

Nabízené služby

Správa a údržba komunikací, je jednou z našich čtyř specializací.

Zahrnuje:

 • Letní údržbu – strojní i ruční čištění vozovek, chodníků, parkovišť, firemních ploch apod.
 • Zimní údržbu – úklid sněhu, posyp komunikací
 • Opravu komunikací – frézování povrchů; opravy výtluků asfaltováním, betonováním; oprava komunikací tryskovou metodou
 • Dopravní značení - vodorovná i svislá značení; dopravní označení světelná i objízdná vč. všech náležitostí dopravního omezení shodně s příslušnými úřady
 • Převoz a manipulace těžkých břemen
 

Technika

 • Malý multifunkční stroj pro letní i zimní údržbu (chodníkový zametač, sypač se sněhovou radlicí, valník)
 • Velký multifunkční stroj vybaven čelním nakladačem, tří bodovým závěsem, komunální hydraulikou, návěsem s nosičem kontejnerů Abroll
 • Kolový smykový nakladač s doplňkovým vybavením jako je např. asfaltová fréza, sněhová radlice atd.
 • Vozidlo s hydraulickou rukou vybavenou háčkem, paletovými vidlemi a nakladačem
 • Vibrační tandemový válec a vibrační deska pro hutnění