Skupina SMOLO

Jsme vaší domácí, jedinou českou a ryze regionální společností, která se zabývá odpadovým hospodářstvím, údržbou komunikací, demolicemi a zemními pracemi.

Zajišťujeme komplexní služby v celém procesu nakládání s odpady. Předcházíme vzniku odpadu, zajišťujeme svoz odpadu a přípravu pro jeho opětovné využití, zabýváme se recyklací odpadu, jeho dalším využitím a odstraněním.

Členové skupiny SMOLO

SMOLO a.s.

pronájem komerčních prostor

SMOLO Services s.r.o.

komplexní služby v odpadovém hospodářství, specialista na průmyslové odpady

SMOLO Třinec s.r.o.                                                                                             

komplexní služby v odpadovém hospodářství v třineckém regionu; specialista na komunální odpady; přeprava materiálu a odpadu; údržba komunikací

SMOLO Recycling s.r.o.

demolice, zemní práce a recyklace stavebního odpadu; prodej kameniva; půjčovna mechanizace

SMOLO HB s.r.o.

skládka

SMOLO Hydraulics s.r.o.

prodej, montáže, servis a revize hydraulických nástaveb. Výhradní zástupce dánské značky HMF