Skupina SMOLO

Jsme vaší domácí, jedinou českou a ryze regionální společností, která se zabývá odpadovým hospodářstvím, údržbou komunikací, demolicemi a zemními pracemi.

Zajišťujeme komplexní služby v celém procesu nakládání s odpady. Předcházíme vzniku odpadu, zajišťujeme svoz odpadu a přípravu pro jeho opětovné využití, zabýváme se recyklací odpadu, jeho dalším využitím a odstraněním.

Členové skupiny SMOLO

SMOLO a.s. pronájem komerčních prostor
SMOLO CZ, s.r.o. komplexní služby v odpadovém hospodářství; přeprava materiálu a odpadu; údržba komunikací
SMOLO Recycling s.r.o. demolice, zemní práce a recyklace stavebního odpadu; prodej kameniva; půjčovna mechanizace
SMOLO HB s.r.o. skládka