Vize

Jsme energií v odpadech, nejsilnějším hráčem v jejich využití jako surovin v regionu Severní Moravy a Slezska.

Poslání

Přispíváme ke vzkvétající ekonomice a životnímu prostředí v kraji, sami jsme příkladem odpovědné, emisně udržitelné firmy – energickým, všestranně profesionálním a udržitelným partnerem.

Hodnoty

Vaše domácí, ryze regionální a česká firma v odpadovém hospodářství, vstřícná férovému jednání a otevřená v komunikaci.

 

 

Vize

Jsme energií v odpadech, nejsilnějším hráčem v jejich využití jako surovin v regionu Severní Moravy a Slezska.

Energií v odpadech rozumíme vlastní energii, kterou vkládáme do své práce, projevuje se v našem přístupu a dosažených výsledcích. Energie je rovněž podstatou naší práce, odpady vnímáme především jako zdroj nové a opětovně využitelné energie.

Poslání

Přispíváme ke vzkvétající ekonomice a životnímu prostředí v kraji, sami jsme příkladem odpovědné, emisně udržitelné firmy, která usiluje o co nejnižší produkci odpadů. Jsme energickým, všestranně profesionálním a udržitelným partnerem:

  • pro klienty díky solidním, stabilním a dlouhodobým vztahům a kvalitě odvedené práce
  • svému okolí pro vysoký podíl využívaných a opětovně užívaných vyprodukovaných odpadů
  • sobě díky snaze o šetrnou produkci emisí a nevyužitelných zdrojů

Hodnoty

Vaše domácí, ryze regionální a česká firma. Věříme ve vstřícné a férové jednání. Jsme po všech stránkách otevření v komunikaci. Rozvíjíme solidní, stabilní a dlouhodobé vztahy s našimi partnery a zákazníky.

Výsledné nakládání s odpady vám tak přináší ekonomický efekt, ideálně navíc minimalizujete produkci odpadů. Máte zájem dozvědět se více? Neváhejte nás kontaktovat.