Kontakt

Nakládání s odpady

FIRMY

Obchod: +420 739 586 580

DISPEČINK - oblast OSTRAVSKO a OPAVSKO 

pravidelný svoz nádob: +420 604 298 132
kontejnerový svoz: +420 724 759 229
E-mail: ostrava@smolo.cz

DISPEČINK - oblast TŘINECKO a JABLUNKOVSKO

pravidelný svoz nádob: +420 734 875 558
kontejnerový svoz: +420 736 513 745
E-mail: trinec@smolo.cz

OBCE - občané

Obchod: +420 734 875 557

DISPEČINK - oblast OSTRAVSKO a OPAVSKO

Ostrava: +420 604 298 132
Opava: +420 737 204 449

E-mail: ostrava@smolo.cz

DISPEČINK - oblast TŘINECKO a JABLUNKOVSKO

+420 602 506 102
+420 734 875 558

E-mail: dispecink.smolocz@smolo.cz

SBĚRNÉ DVORY
Areál Tyrská: +420 558 329 360
Jablunkov: +420 602 622 814

SKLÁDKA HORNÍ BENEŠOV

SMOLO HB s.r.o.
Leskovská 572
793 12  Horní Benešov

Dispečink: +420 724 164 416
Provozní doba: Po – Pá  7,00 – 14,30 hod.

E-mail: skladka@smolo.czÚdržba komunikací

SMOLO Třinec s.r.o.
Frýdecká 225
739 61  Třinec – Lyžbice

Obchod: +420 736 513 749

Dispečink: +420 734 239 219
E-mail: trinec@smolo.cz


Stavební činnost

SMOLO Recycling s.r.o.
Šenovská 463/393
717 00  Ostrava – Bartovice

Demolice: +420 737 238 432
Recyklace: +420 605 201 191
E-mail: info.recyklace@smolo.cz

PRODEJ KAMENIVA

SMOLO Recycling s.r.o.
Ropice 20 (Starý mlýn)

Dispečink: +420 605 201 194, 195
E-mail: ropice.recycling@smolo.cz


Nástavby na vozidla

SMOLO Hydraulics s.r.o.
Frýdecká 572
739 61  Třinec – Lyžbice

Prodej: +420 734 767 866
Servis:  +420 734 767 867
E-mail:  hydraulics@smolo.cz


Sídlo

SMOLO a.s.
IČ 040 86 406
Zapsaná u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 10692

Adresa sídla všech společnosti:
nám. Svobody 527
739 61 Třinec-Lyžbice

info@smolo.cz


IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ČLENŮ SKUPINY SMOLO

SMOLO a.s. IČ 040 86 406 Zapsaná u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 10692 Zasílací adresa: nám. Svobody 527, 739 61 Třinec – Lyžbice
SMOLO HB s.r.o. IČ 258 34 061 Zapsaná u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 20335 Zasílací adresa: Leskovská 572, 793 12 Horní Benešov
SMOLO Hydraulics s.r.o. IČ 057 66 303 Zapsaná u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 69245 Zasílací adresa: Frýdecká 225, 739 61 Třinec – Lyžbice
SMOLO Recycling s.r.o. IČ 046 06 884 Zapsaná u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 64377 Zasílací adresa: Šenovská 463/393, 717 00 Ostrava-Bartovice
SMOLO Services s.r.o. IČ 277 08 853 Zapsaná u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 63552 Zasílací adresa: Pod Bažantnicí 636/1, 717 00 Ostrava-Bartovice
SMOLO Třinec s.r.o. IČ 050 68 703 Zapsaná u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 66129 Zasílací adresa: Frýdecká 225, 739 61 Třinec-Lyžbice
SMOLO CZ, s.r.o. IČ 253 55 996 Zapsaná u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 9525 Zasílací adresa: Jablunkovská 392, 739 61 Třinec – Staré Město

 

 

Kontaktní formulář