Služby

Držíme se své vize, že odpady nejsou to poslední, co zbyde. Znovu oživení a použití odpadů si žádá moderní technologie a pečlivé zpracovávání. Jsme tady pro všechna odvětví, která souvisí s produkcí odpadu.

 

 

Nakládání s odpady

Údržba komunikací

Stavební činnost

Dopravní značení

 

Nakládání s odpady

Každá firma, podnikatel, živnostník produkuje ze své činnosti různý charakter a množství odpadů. Naši poradci v odpadovém hospodářství vám díky svým zkušenostem a legislativní připravenosti mohou nabídnout službu na míru v různých odvětvích a rozsahu. Zajišťujeme také komplexní odpadové hospodářství, které zahrnuje optimalizaci technického, logistického, legislativního i personálního řešení. Splňuje všechny zákonem dané povinnosti původce odpadu a zároveň vám přináší ekonomicky přínosná řešení.

S čím Vám můžeme pomoci?

 • Odvoz odpadů
 • Separace odpadů
 • Optimalizace sběru
 • Legislativní poradenství

Údržba komunikací

Údržba pozemních komunikací se netýká pouze obcí a měst, ale i takových subjektů jako nákupních středisek, čerpacích stanic, areálů firem a všech podobných, které provozují účelové komunikace. Dle zajištění veřejného přístupu se i na ně může vztahovat zákon o jejich údržbě.

Většina provozovatelů účelových komunikací má však osobní zájem zajišťovat zmírnění závad a sjízdnost těchto ploch už kvůli případě vzniklým škodám.

Naše široká technická vybavenost a zkušená obsluha zajistí celý komplex služeb v rámci údržby a oprav komunikací včetně projektů DIO.

S čím Vám můžeme pomoci?

 • oprava komunikací
 • letní a zimní údržba
 • dopravní značení
 • pronájem mobilního oplocení

Stavební činnost

Stavební odpad nabízí různé možnosti zpracování. V daném čase může přinášet odlišné alternativy zpětného využití jednotlivých složek nebo jeho odstranění. Proto se tímto sektorem zabýváme zvlášť a nabízíme vždy aktuálně nejvýhodnější řešení – jak po stránce zpracování a recyklace, tak vzhledem k místu využití nebo odstranění odpadu.

Přijímáme všechen stavební a velkoobjemový odpad, jako je beton, cihla, asfalt, kameniva, strusky, písky, zeminu apod.

S čím Vám můžeme pomoci?

 • Komplexní demoliční a zemní práce
 • Recyklace stavebního materiálu
 • Odvoz a odstranění stavebního odpadu

Dopravní značení

Dopravní značení je důležitou součástí plynulého silničního provozu, ale i v rámci areálu firmy plní důležitou úlohu. Není jen povinností, ale také investicí do bezpečnosti, plynulosti provozu a profesionálního dojmu. Správně umístěné a čitelné značky mohou pomoci minimalizovat riziko nehod a úrazů, zmatky a zpomalování provozu a ukázat, že firma dbá na detaily. Zaměstnanci i návštěvníci se snadněji orientují v prostoru a vědí, jak se mají pohybovat. Například značení zakazující vjezd do určité oblasti nebo označení parkovacích míst pro handicapované mohou být klíčové pro bezpečnost a pohodlí všech.

Nabízíme jak značení všech pozemních komunikací, tak i areálu firem, parkovišť a ostatních ploch.

S čím Vám můžeme pomoci?

 • Svislé značení - instalace, oprava, prodej 
 • Vodorovné značení - realizace
 • Provizorní značení vč. projektu DIO
 • Pronájem mobilního oplocení