Spolupráce

 

Vnímáme svou odpovědnost za rozvoj prostředí, ve kterém žijeme a působíme. Hledáme proto způsoby, jak zmírnit zátěž odpadů na naše okolí a jak vracet co nejvíce využitelných surovin zpátky do výrobního procesu. Podílíme se také aktivně na rozvoji společenských, kulturních, sportovních a zájmových činností.

 

Výzkum a vývoj

Jsme si vědomi environmentální odpovědnosti. Proto úzce spolupracujeme s laboratořemi, VŠB-TU Ostrava, ČVUT Praha a dalšími na projektech úprav či zpracování konkrétních odpadů, které prioritně zatěžují místní region. Současně aktivně navazujeme spolupráci s firmami, které mohou být součinné při dalším zpracování či využití odpadů v rámci svých inovativních výrobních programů.

 

 

 

Partnerství a sponzoring

 

   

Podporujeme místní kulturní a sportovní akce, zájmové či charitativní projekty.

V roli generálního partnera jsme podpořili muzikálový projekt Sněhurka na ledě.

Podporujeme Parahokejový rozvojový kemp v Třinci, který dává možnost novým talentům.