SMOLO

Jsme vaše domácí, ryze regionální a česká firma zabývající se odpadovým hospodářstvím, údržbou komunikací, demolicemi a zemními pracemi v Moravskoslezském kraji. Naše služby pojímají všechny druhy odpadů v celém cyklu odpadového hospodářství, klademe důraz na využívání a znovu užívání odpadů. Rozvíjíme stabilní, solidní a dlouhodobé vztahy s našimi zákazníky.

Nakládání s odpady

Údržba komunikací

Stavební činnost

Nástavby na vozidla

Aktuálně

Zimní údržbu pro Třinec a jeho městské části NEPROVÁDÍME. Kontaktujte přímo Magistrát města.
24pro
S-Magazín 02/22

S-Magazín 02/22

Rosteme a sílíme! Hlavní události druhé poloviny roku 2022 nabízí nové číslo S-Magazínu.

16pro
Vělopolí zavádí sběr tříděného odpadu přímo od domu

Vělopolí zavádí sběr tříděného odpadu přímo od domu

S novým rokem se občanům Vělopolí zjednoduší nakládání s tříděným odpadem. Obecní úřad objednal u svozové společnosti SMOLO CZ systém "door-to-door“, tedy odebírání pytlů s vytříděnými komoditami přímo od každého domu. Doposud se plasty a papír v obci svážely ze dvou sběrných míst.

Moravskoslezský kraj je náš domov

Sídlo naší firmy je v Třinci, pobočky a koncová zařízení najdete napříč celým Moravskoslezským krajem. To nám umožňuje efektivně, dle vašich představ a požadavků obsluhovat území celého kraje.

Vybrané reference

Třinecké železárny