Informace pro občany

Trvale udržitelný životní styl je součástí dnešního světa. Třídění odpadu je jedním z důležitých pilířů, které mohou pomoci planetě.

Separací minimalizujeme množství odpadu, které se dostane do skládky a tím se snižuje znečištění životního prostředí. Pokud je totiž odpad roztřízen správně, může být kvalitně recyklován nebo jinak využit.

Je důležité, abychom třídění odpadu brali vážně. Díky němu můžeme dosáhnout lepší udržitelnosti a ochrany naší planety pro budoucí generace.

  • Informace a služby
  • Kontakty
  • Co kam patří
  • Firemní magazíny

 

 

Informace a služby

  

 

KONTAKTY

Třinecko, Jablunkovsko 

+420 602 506 102
e-mail: dispecink.trinec@smolo.cz
 

Ostrava a okolí

+420 604 298 132
e-mail: dispecink.ostrava@smolo.cz

Opavsko, Bruntálsko

+420 737 204 449
e-mail: dispecink.opava@smolo.cz

 

Co kam patří

více o kuchyňském odpadu →

 

Firemní magazíny 

Panorama Červen 2023 - Třinec, Vendryně, Bystřice
Panorama Červen 2023 - Třinec, Vendryně, Bystřice
S-Magazín 02/22
S-Magazín 02/22
Panorama 12/2022 - Vendryně, Bystřice
Panorama 12/2022 - Vendryně, Bystřice
Panorama 12/2022 - Těšínsko
Panorama 12/2022 - Těšínsko

+ další