Třinečtí loni odvrátili nárůst odpadu v černých popelnicích

Třídění má smysl!

Třinečtí loni odvrátili nárůst odpadu v černých popelnicích

Třinecké domácnosti vyprodukovaly loni 5 191 tun směsného komunálního odpadu, tedy o 3,17 procent méně (165 tun), než tomu bylo v roce 2021. Celkové kvantum všech odpadů je obdobné, ale daří se v odpadu končícím na skládce snížit takzvané záporné složky, tedy poměr využitelných surovin.

„Občané Třince si zaslouží poděkování, protože se jim daří více třídit, méně odpadu končí na skládce. Náklady na provozování systému to ve větší míře neovlivní, ale má to zásadní dopad na zákonné poplatky za skládkovné, které určuje stát. Loni jsme provedli kontrolu obsahu nádob na směsný komunální odpad. Ukázalo se, že popelnice obsahují až 30 % kuchyňského odpadu. Ve spolupráci s městem jsme zavedli nový projekt, kdy začátkem roku hnědé popelnice na bioodpad rostlinného původu na sídlištích nahradily speciální nádoby pro gastro odpad v počtu 91 kusů. Jejich obsah se od února sváží jednou týdne do bioplynové stanice v Suché,“ uvedl jednatel SMOLO CZ Tomáš Ondraszek s tím, že se kladně projevují změny a edukace, kterou provádí město společně s odpadovou společností.

Navíc třinečtí loni odevzdali do hnědých nádob přes 2.830 tun rostlinného bioodpadu, který zpracovala místní kompostárna.

Také velkoobjemového odpadu bylo v Třinci loni o 212 tun méně. Svezlo se jej 1.730 tun, předloni 1.942 tun. „S předstihem, i když nám to ještě nenařizoval zákon, jsme začali velkoobjemový odpad v našem sběrném dvoře třídit na veškeré využitelné složky, jako je dřevo, kov, textilie, sklo a další. Díky tomu pomáháme městům a obcím dodržet nastavěné proporce povinně vytříděných složek a minimalizovat množství skládkovaného odpadu. Již v roce 2025 by podle cílů zákona o odpadech měla každá obec vytřídit 60 procent komunálního odpadu, jinak se vystavuje finanční sankci od státu,“ doplňuje jednatel Ondraszek.

Popeláři v loňském roce z Třince svezli 603 tun papírového odpadu, do žlutých nádob občané vytřídili 448 tun plastů, do zelených 566 tun skla. U všech těchto komodit pozorujeme nárůst.

Jen 67 kroků k popelnici

Odpadová společnost SMOLO CZ neustále doplňuje, obměňuje a čistí nádoby tak, aby jejich síť podporovala chuť třídit. V průměru je průměrně docházková vzdálenost na stanoviště tříděného odpadu na sídlištích a v centru Třince jen 67 kroků. Společnosti EKO-KOM uvádí, že průměrná docházková vzdálenost k barevné popelnici je v Česku téměř dvojnásobná, činí 119 kroků.

Na třineckých sídlištích a v centru se nachází 235 stanovišť na odpadové nádoby. Celkově je po hutnickém městě rozmístěno cca 1.283 ks sběrných nádob na směsný a tříděný odpad.

Navíc se u rodinných domů v Třinci a okolních částech Třince nachází 4.800 ks hnědých nádob na rostlinný odpad, které jsou pravidelně sváženy v rámci sezonního a celoročního režimu do firemní kompostárny.