Aktuality

Moravskoslezský kraj: Revoluční technologie promění komunální odpad na nové suroviny

9.5.2024

Unikátní zpracovatelsko-výrobní závod Recypark může vzniknout na území Horního Benešova. Projekt přinese Moravskoslezskému kraji průlomové řešení v nakládání s komunálním odpadem. Zařízení vybavené světově ojedinělou technologií společnosti OMNI CT dokáže přeměnit ročně 72 tisíc tun dosud nevyužitého odpadu na nové suroviny žádané v chemickém a stavebním průmyslu.

Úklid Slezské Harty s novým hejtmanem a s logo SMOLO

9.4.2024

Již několik let jsme partnerem a sponzorem tradičního jarního úklidu břehů největší a zároveň nejmladší přehrady v kraji – Slezské Harty. Sponzorsky poskytujeme pytle na odpad, zajistíme přistavení velkoobjemových kontejnerů a vhodnou likvidaci odpadu. Letos se do úklidu pustilo 46 dobrovolníků a mezi nimi i nový hejtman Moravskoslezského kraje Josef Bělica.

Dozorový audit proběhl úspěšně bez ztráty kytičky

20.3.2024

Po celé čtyři dní probíhal na našich provozech první dozorový audit v rámci udržení certifikátů systému managmentu kvality, environmentálního managmentu a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Pečlivou kontrolou a úspěšným hodnocením prošla všechna zařízení v rámci celé společnosti SMOLO CZ.

Celkem 100 tun jídla jen za jeden rok neskončilo na skládce

29.2.2024

Již rok poskytujeme občanům Třince novou službu – třídění kuchyňského odpadu. Díky tomu jsme od zdejších domácností odebrali a předali k výrobě bioplynu a elektřiny více než 100 tun odpadu. Další obce se připojují nebo službu zvažují.

Upozornění pro občany Města Albrechtice

1.8.2023

Změna svozového systému v Městě Albrechtice vyžaduje zaevidovanou nádobu na městském úřadu. Bez řádné evidence nebude odpad od 1. 8. 2023 svážen.

Pomohli jsme uklidit okolí Slezské Harty

12.6.2023

Podpořili jsme úklid břehů Slezské Harty, důležitého zdroje pitné vody pro region. Okolí nádrže je oblíbeným místem výletníků, s tím je spojeno velké množství odpadků na březích.