Dozorový audit proběhl úspěšně bez ztráty kytičky

Po celé čtyři dní probíhal na našich provozech první dozorový audit v rámci udržení certifikátů systému managmentu kvality, environmentálního managmentu a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Pečlivou kontrolou a úspěšným hodnocením prošla všechna zařízení v rámci celé společnosti SMOLO CZ. To znamená i dílny, sběrné dvory, třídící linky, kompostárna, ČOV Oldřichovice, Logistické centrum Ostrava, a další. Certifikační orgán zastupoval zkušený auditor pan Vladimír Bolek.

„Dozorové návštěvy auditorů v období platnosti certifikátů potvrzují nám a hlavně zákazníkům, že dodržujeme přísné požadavky norem,“ říká manažerka kvality, EMS a BOZP Ing. Lucie Němcová s tím, že pro SMOLO CZ zůstává v platnosti certifikát do ledna 2026.