Celkem 100 tun jídla jen za jeden rok neskončilo na skládce

Již rok poskytujeme občanům Třince novou službu – třídění kuchyňského odpadu. Díky tomu jsme od zdejších domácností odebrali a předali k výrobě bioplynu a elektřiny více než 100 tun odpadu. Další obce se připojují nebo službu zvažují.

„Množství vytříděného kuchyňského odpadu v Třinci stále mírně roste. Při každém svozu odebereme 2,5 až 3 tuny kuchyňských zbytků z domácností. Pro město a občany je to výhodnější, protože státem určené poplatky za uložení na skládku kontinuálě rostou. Kromě ekonomické stránky má třídění zbytků z kuchyní nezpochybnitelný etický a ekologický kontext, kdy prošlé jídlo nebo jeho zbytky slouží k výrobě energie a digestát z bioplynky se pak vrací do přírody jako hnojivo,“ uvedl jednatel SMOLO CZ Tomáš Ondraszek. Doplnil, že stejnou službu poskytují například v Čeladné a další obce projevují o službu zájem.

V našem regionu jde o pilotní projekt společnosti SMOLO a zapojují se další obce. Díky informační kampani a dodatečným polepům nádob se také daří snižovat množství sáčků nebo jiných nežádoucích příměsí v obsahu.

Kde jsou nádoby na gastro?

Svoz gastroodpadu je zaveden v Třinci v městských částech a na sídlištích, z okrajových části venkovského typu se dál sváží zelený bioodpad do kompostárny. Nádoby na gastroodpad mají utěsněné víko zabraňující šíření pachu. Pravidelně se vymývají a pokud je lidé zavírají, zápach je obtěžuje mnohem méně než z klasických černých popelnic a nedostanou se do nich ani hlodavci.

Jejich obsah se sváží pravidelně každé úterý do bioplynové stanice, kde se z něj v průběhu čtvrt roku vyrobí biometan, který putuje přímo do plynárenské soustavy. Zbylá hmota se promění na organické hnojivo s certifikátem biokvality.

Přestože organický odpad z kuchyně nepatří do směsného odpadu, ve městech tvoří jeho velkou část. Třetina celkového množství směsného komunálního odpadu je bioodpad, většinu váhy tvoří zbytky z kuchyní. „Analýza, kterou jsme provedli na ploše našeho sběrného dvora za přítomnosti úředníků potvrdila, že průměrná černá nádoba v hutnickém městě obsahovala kromě dalších využitelných komodit vysoké procento bioodpadu, který zbytečně končil na skládce. Věřím, že společně dovedeme třídit ještě efektivněji,“ ubezpečil Ondraszek.

Jak na gastroodpad?

Do nádob na gastroodpad nepatří: léky, vaječné skořápky, uhynulá zvířata, velké vepřové a hovězí kosti, veškerý obalový materiál, cigaretové nedopalky.

Naopak sem patří: nespotřebované potraviny jako syrové nebo vařené maso, zbytky hotových jídel, kávová sedlina, čajové sáčky, okrojky zeleniny a ovoce, prošlé potraviny. Ani plesnivé ovoce a zelenina, zbytky pečiva či zkažené jídlo nejsou na závadu – řízený proces bioplynové stanice si s tím poradí.