Úklid Slezské Harty s novým hejtmanem a s logo SMOLO

Již několik let jsme partnerem a sponzorem tradičního jarního úklidu břehů největší a zároveň nejmladší přehrady v kraji – Slezské Harty. Sponzorsky poskytujeme pytle na odpad, zajistíme přistavení velkoobjemových kontejnerů a vhodnou likvidaci odpadu. Letos se do úklidu pustilo 46 dobrovolníků a mezi nimi i nový hejtman Moravskoslezského kraje Josef Bělica.

Sám jsem rybářem a Harta je mou srdcovou záležitostí. V létě zde také chodím tábořit s rodinou,“ vysvětlil Josef Bělica a kroutil hlavou nad tím, co vše jsou lidé schopní v přírodě zanechat, zvláště, že Harta je významným zdrojem pitné vody. Dobrovolníci sesbírali pneumatiky, sutiny a další stavební odpad, našla se i kapotáž starého motocyklu, plasty, sklo a obrovské množství polystyrénu... Naopak milým překvapením byly stopy působení bobra.

Sesbíraný odpad putoval na sběrná místa po cestách i vodní hladině. Počasí akci přálo a naplnily se tři velké kontejnery. Hejtman přislíbil, že se pokusí zapojit do dalších ročníků žáky základních škol, a tak vychovávat mladou generaci k podpoře ekologie a respektování životního prostředí.

Úklid Harty pořádá Český rybářský svaz, Územní výbor pro Severní Moravu a Slezsko spolu s Povodí Odry s.p.