Pomohli jsme uklidit okolí Slezské Harty

Podpořili jsme úklid břehů Slezské Harty, důležitého zdroje pitné vody pro region. Okolí nádrže je oblíbeným místem výletníků, s tím je spojeno velké množství odpadků na březích.

Z důvodu posílení vodárenské nádrže Kružberk byl na březích Harty omezen pobyt turistů a rybářů. Přesto přetrvává nešvar pohazování odpadků, které znečisťují pobřežní partie. Letos opět proběhla úklidová akce díky sponzorství firmy SMOLO CZ, která poskytla igelitové pytle, velkoobjemové kontejnery, vzala na sebe svoz a likvidaci sesbíraného odpadu,“ uvedl Libor Kocinec z Územního výboru Českého rybářského svazu v Ostravě.

Akce se letos zúčastnilo 35 dobrovolníků a čtyři členové profesionální rybářské stráže, kteří sesbírali cca 700 kilogramů odpadu. Díky omezení pobytu u přehrady to bylo o něco méně než v minulosti. „Přesto jsme uklidili nezanedbatelné množství plastů, skla, pneumatik a papírů. Děkuje tímto firmě Smolo za podporu ochrany životního prostředí,“ doplnil Kocinec.

Slezská Harta je poslední velkou přehradou vybudovanou v České republice. Je dlouhá sedmnáct kilometrů, břehová linie má asi 50 kilometrů, zatopená plocha má rozlohu 900 hektarů. Je zdrojem vody pro vodárenskou nádrž Kružberk, důležitý zdroj pitné vody Moravskoslezského kraje.