Zima je teplá a suchá, místo hrnutí sněhu se záplatuje

Na Třinecku se sněhová vrstva udržela během aktuální silničářské sezony maximálně pár dní, a to jen v podhorských oblastech. Silničáře trápí mnohem více ledovka, ovšem díky příznivému počasí se věnují i opravám drobných závad na místních komunikacích.

Z mého osobního pohledu, kdy se zabývám zimní údržbou komunikaci, byla tato zima asi nejteplejší za posledních 20 let. Teplotně hodně nadprůměrný byly nejen prosinec a leden, ale vypadá to, že ani v únoru se žádné větší změny nedočkáme,“ hodnotí situaci Dušan Michejda, mistr údržby komunikací ve Smolo Třinec. Společnost zajišťuje na Třinecku oboustranně sjízdnost 55 tisíc m2 silnic II. třídy a 62 tisíc m2 chodníků.

V průběhu prosince i ledna teploty vzduchu často neklesaly pod bod mrazu ani v noci,  přes den pak někdy vystoupaly až na 12 stupňů Celsia. Také srážkově byly oba měsíce hodně podprůměrné. Trvalejší sněhová pokrývka se objevila na komunikacích pouze v podhorských oblastech Třince, ale i tam se vlivem vyšších teplot neudržela příliš dlouho.

V důsledku častého střídaní nižších a vyšších teplot nás proto tento rok často potrápila hlavně ledovka, která se může vytvořit i během několika minut, a to nejen na silnicích, ale také na chodnících, schodech a autobusových zastávkách, které také udržujeme. V porovnání s loňskou sezónou, kdy jsme si zimy také příliš neužili a na údržbu komunikaci jsme spotřebovali ve stejném období zhruba 150 tun posypového materiálu, k poslednímu dni letošního ledna jsme použili k zajištění sjízdností silnic pouze cca 40 tun inertního posypu,“ doplnil Michejda.

V současné době, pokud to počasí dovolí, se zaměstnanci společnosti Smolo Třinec věnují hlavně opravám drobných závad na místních komunikacích nebo opravám a čištění uličních vpustí, ale také už i údržbě a přípravě techniky na jarní čištění města a letní údržbu komunikací.