Vělopolí zavádí sběr tříděného odpadu přímo od domu

S novým rokem se občanům Vělopolí zjednoduší nakládání s tříděným odpadem. Obecní úřad objednal u svozové společnosti SMOLO CZ systém "door-to-door“, tedy odebírání pytlů s vytříděnými komoditami přímo od každého domu. Doposud se plasty a papír v obci svážely ze dvou sběrných míst.

Věříme, že toto opatření přinese další pokles množství směsného odpadu v černých popelnicích a zároveň navýšíme množství vytříděných surovin. Záměrem je i zlepšení kvality tříděného odpadu a větší pořádek ve veřejném prostranství,“ uvedl starosta Vělopolí Tomáš Grohmann.

Svoz pytlů od obydlí bude probíhat jednou měsíčně, vždy každý druhý týden v měsíci. Občané i podnikatelé přistaví pytle k popelové nádobě v příslušný den svozu na 600 hodinu ráno.

Podle jednatele odpadářské společnosti SMOLO CZ Tomáše Ondraszka systém door-to-door lidi motivuje a funguje i v lokalitách, kde ke třídění do té doby nedocházelo. Nové řešení pomůže s navýšením míry separace recyklovatelného odpadu. Je to jedno z opatření na dodržení zpřísňující se litery zákona o odpadech a proti navyšování poplatku za svoz odpadu ve střednědobém horizontu.

Výhodou je také to, že díky systému je možné v budoucnu vést evidenci pro jednotlivé domácnosti, a tak mít přehled o jednotlivých tocích odpadů,“ doplnil Ondraszek.