V období Dušiček posilujeme svozy odpadů z hřbitovů

Svátek všech svatých (1. listopad) a Památka zesnulých (2. listopad, lidově Dušičky) se v našem regionu tradičně ctí. Odpadářská skupina Smolo přizpůsobila své služby nadcházející dnům a ve spolupráci se samosprávami posiluje svoz odpadů z hřbitovů a jejich okolí.

Například s Magistrátem města Třince jsme se dohodli, že v týdnu předcházejícím připomínce zesnulých a v následujících dnech zvýšíme četnost svozů z nádob uvnitř areálu a z prostranství před ním.  V případě komunálního hřbitova na Folvarku a v Lyžbicích z jednoho na minimálně dvakrát týdně. V případě pohřebišť v okrajových částech Třince budou naši zaměstnanci při svozech jiných odpadů sledovat i zde míru naplnění, abychom byli v případě potřeby schopni zajistit vývoz navíc oproti klasickému režimu. Jedná se například o Tyru, Guty, Oldřichovice, Podlesí, Nebory a další, kde je svoz prováděn klasicky jednou za 14 dní. Celkově máme u třineckých hřbitovů k dispozici různé typy nádob na odpad, které mají v součtu přes 34 tisíc litrů objemu. V případě potřeby provedeme operativně na pokyn úřadu i mimořádné svozy,“ uvedl vedoucí komunálních služeb společnosti Smolo Třinec Tomáš Ondraszek s tím, že pokud bude třeba, budou pracovníci skupiny Smolo pružně reagovat na objednávky i jiných samospráv nebo správců hřbitovů. Podle popelářů na přelomu října a listopadu tradičně uklízejí místa posledního odpočinku svých blízkých a nádoby jsou naplněné starými ozdobami, vyhořelými svíčkami, plasty, květináči a bioodpadem.

„Naší snahou je i v těchto dnech, kdy je návštěvnost hřbitovů skutečně vysoká, zajistit návštěvníkům estetické a důstojné prostředí pro vyjádření úcty k zemřelým. Abychom po celou dobu společně udrželi na hřbitově pořádek a čistotu připomínáme, že na objemnější odpad, jako jsou věnce, kytice apod. jsou na hřbitově a před ním přistaveny velké nádoby. Odpadkové koše a popelnice jsou určené k odložení drobného odpadu. V tomto ohledu děkujeme za pochopení,“ doplnil Ondraszek.