Smolo dál ukrojuje z trhu díky nové technice a konkurenčním cenám

Skupina Smolo, specialista na odpadové hospodářství pro průmysl, zdravotnická zařízení a samosprávní celky, vyhrála výběrové řízení na svoz komunálního odpadu v další obci. Od posledního dubnového týdne sváží a zpracovává odpady z Bystřice na Frýdecko-Místecku. Je to již 56. obec z téměř dvou tisíc klientů, pro kterou poskytuje plné nebo částečné služby v odpadovém hospodářství.

Podhorská Bystřice, s četnými odlehlými osadami a klikatícími se horskými silnicemi, je na obsluhu poměrně techniky náročná, kdy po některých úzkých cestách popelářské auto couvá i stovky metrů. Řádně jsme se na tuto zakázku připravili po stránce technické i lidských zdrojů.  Vedení obce si přálo sjednotit svoz SKO na interval jednou za dva týdny a nasadit špičkovou techniku. Naše popelářské vozy jsou vhodné do podhorského terénu, jsou také mnohem šetrnější k životnímu prostředí a mají automatizovaný systém vysypávání nádob,“ uvedl Tomáš Ondraszek, vedoucí komunálních služeb ve společnosti SMOLO CZ s tím, že řízení firma vyhrála díky nižší ceně a nabídce lepšího servisu a techniky.

Nový, sjednocující systém svozu

Současně na přání obce SMOLO nahrazuje původní systém, kdy se sváželo v různém režimu, novým – a to u všech jednou za dva týdny. Obec tak chce také motivovat lidi, aby více separovali využitelný odpad. „Budeme-li efektivně třídit, dosáhneme na tzv. třídící slevu a nebudeme nuceni poplatky významně navyšovat. Musíme zabrat společně, protože do zákonem stanoveného množství pro uplatnění slevy jsme se za rok 2019 nevešli. Hranici 200 kg na osobu jsme překročili o 9 kilogramů. Letos je to ještě méně – 195 kg za občana a rok a tento limit se bude i nadále snižovat. Jediným východiskem je lépe třídit. Máme rezervy všude, ale především v oblasti biologicky rozložitelného odpadu. Vždyť téměř 30 až 40 procent obsahu odpadkových košů tvoří materiál, z nějž lze bez složité technologie vyrobit kompost,“ uvedl starosta Bystřice Roman Wróbel.

Razantní zvýšení státního poplatku za uložení každé tuny využitelného odpadu na skládku dělá vrásky mnoha starostům, protože citelně zasáhne do hospodaření obcí.  Stát je chce motivovat tzv. třídící slevou. Podmínkou pro její přiznání je dosažení vysoké míry třídění vyprodukovaného komunálního odpadu. Zákon počítá s tím, že v roce 2030 musí být v ČR recyklováno 60 % komunálního odpadu, za dalších 5 let až 65 %. Dnes se to daří pouze z 39 %. „Jedná se o nesmírně ambiciózní cíle, se kterými se budou muset poprat hlavně samosprávy,“ říká odbornice na odpadovou legislativu a novátorská řešení Eva Hajdová Smolo CZ s tím, že samosprávy musí připravit osvětu, zvolit nejvhodnější způsob svozu, rozšířit možnosti třídění, ale také vědět, co s vytříděným odpadem.