Skupina SMOLO rozšiřuje portfolio o výzkumnou společnost

Součástí skupiny SMOLO se nově stala ostravská společnost MMV (neboli Materiálový a metalurgický výzkum). Jde o nejstarší nepřetržitě působící výzkumný ústav v kraji, současně je také jedinou vědeckou organizaci v regionu, která má statut soukromé firmy.

Vstup nového společníka – skupiny SMOLO – významného subjektu v oblasti odpadového hospodářství v Moravskoslezském kraji, je logickým vyústěním naší vzájemné dlouholeté spolupráce v oblasti hledání nových cest pro využití průmyslových odpadů. Věřím, že díky novému většinovému majiteli se nám otevřou nová témata s reálným uplatněním,“ uvedl výkonný ředitel MMV Ing. Jakub Švrček, Ph.D.

Vědecko-výzkumná činnost MMV je orientována především na tuzemské a zahraniční průmyslové podniky, klasickou i jadernou energetiku, petrochemii, společnost vyniká v použití speciálních zkušebních metod pro stanovování zbytkové životnosti materiálů. Přestože jejím základním posláním je zabezpečení technických a technologických inovací a poskytování služeb v oblasti metalurgie a materiálového inženýrství, do budoucna se chce zaměřit především na odpadové hospodářství, ale také energetiku, vodík a jeho technologie, umělou inteligenci a digitalizaci. "SMOLO, skupina s průmyslově-stavebním zaměřením, se již v minulosti zapojila do mnoha výzkumných projektů, kdy byla partnerem pro vysoké školy, např. VŠB TU Ostrava. Tímto spojením s kolegy z MMV posilujeme své možnosti na poli hledání nových cest a technologií pro zavádění oběhového hospodářství," uvedl jednatel skupiny SMOLO Ing. Tadeáš Cichy.

MMV je rovněž nositelem a odborným garantem strategického projektu CirkArena (Circular Economy R&D Centre), výzkumně-vývojového centra pro cirkulární ekonomiku. Projekt má ambici soustřeďovat excelentní vědecké a inovační týmy a kapacity zapojit na svých pracovištích v Třinci a Ostravě do systému národních referenčních laboratoří.

Unikátní zázemí pro vědecké pracovníky, ale také prostory pro edukační činnost – CirkArena – vyrostou na místě bývalé třinecké WerkAreny. Původní ledová plocha by se měla proměnit v otevřený prostor, kolem nějž budou laboratoře a kanceláře. „Věřím v obrovský potenciál tohoto projektu. Vznikne zde v kraji další nádherné místo a jsem přesvědčen, že to v dané lokalitě je z pohledu potenciálu nového využití podobná příležitost, jako například Dolní oblasti Vítkovic, u jejíhož vzestupu jsem měl také tu čest být,“ doplnil Jakub Švrček.