Skokově roste množství odpadu z domácností

Neúměrně rychle přibývá velkoobjemového odpadu, který lidé odevzdají do sběrných nádob během organizovaných svozů nebo do sběrného dvora.

Tolik zákazníků jsme nikdy neměli. Aktuálně obsloužíme každý den i více než 200 občanů z Třinecka, kteří k nám přijedou složit náklad harampádí, nábytek, vysloužilé elektrospotřebiče. Kromě toho pro obce zajišťujeme průběžně svoz velkoobjemového a nebezpečného odpadu z odběrných míst. V některých lokalitách jsme museli během jednoho dne vyměnit kontejner za prázdný i třikrát. To se samozřejmě promítne do nákladů obcí. Nejen že je to z ekologického pohledu lepší, ale v důsledku i levnější, když lidé odpad odloží do odpadových nádob než do přírody,“ říká vedoucí třineckého sběrného dvora společnosti SMOLO CZ Petr Klus.

Zaskočeni množstvím odpadu, které občané chtěli odevzdat během jarního svozu, byli především v Bystřici. „Zatímco náš předchůdce svezl loni na podzim 21 tun, nám lidé odevzdali během jedné soboty více než dvojnásobek objemu. Operativně jsme stahovali další zaměstnance a svozovou techniku, ale i tak jsme museli některé místní žádat, aby s vozíky dojeli do sběrného dvora,“ uvedl jednatel SMOLO CZ David Rucki. Dodal, že v obcích, kde množství odpadu zaskočilo i samosprávu, skupina posílí svozové kapacity už na podzim.

Skupina SMOLO postupuje podle zákona, takže velkoobjemový opad nelisuje na místě a neodváží na skládku, ale provádí jeho dotřídění ve sběrném dvoře. K dalšímu využití předává dřevo, sklo, kovy, plasty, papír a další suroviny. Na skládce skončí jen nevyužitelný odpad. „Velkoobjemový odpad z Bystřice jsme dotřiďovali ještě celý týden. Vyseparovali jsme mimo jiné 1,6 tuny pneumatik, přes 5 tun nebezpečného odpadu, po 350 kilogramů nátěrových hmot a stejně tak obalů,“ doplnil Klus.

V Třinci probíhal svoz VO a NO od začátku dubna po celé dva měsíce. Ve městě skončí služba občanům v rámci jarního svozu tento víkend svozem z Folvarku, z Terasy a z místí části Guty, celkem ze čtyř lokalit. Podzimní svoz začne už 21.8 v třinecké Tyře a v Karpentné.

České domácnosti vyhazují stále víc odpadu. Za posledních deset let se množství směsného komunálního odpadu zvýšilo zhruba o desetinu: o 50 kilogramů na 551 kilo v roce 2019.  Obce hlásí strmý nárůst nejen směsného komunálního, ale také velkoobjemného a tříděného odpadu. V souvislosti s tím samosprávám v posledních letech strmě rostou náklady na odpadové hospodářství.

Podle údajů Svazu měst a obcí ke zdražení poplatku pro občany přistoupila v Česku většina zastupitelstev už od letošního roku. Důvodem je nejen zdražování energií, pohonných hmot a práce, ale také skutečnost, že zákonodárci od letošního roku citelně zdražili poplatky za skládkování. K tomu všemu také rostou ceny za třídění a využití odpadu.