Sběr vánočních stromků začne se svátkem Tří králů

Čtvrteční svátek Tří králů končí cyklus vánočních svátků. To znamená mimo jiné odstrojování vánočních stromků. Třinečtí popeláři jich během každého ledna a začátku února sesbírají a promění na kompost až několik tisíc.

„Již nepotřebný vánoční symbol nepatří do komunálního odpadu. Výrazně snižuje kapacitu nádob, navíc je to neekologické. Loni jsme našli další využití pro tisíce vánočních stromků hlavně z třineckých sídlišť a z centra města. Pro občany je praktické, že neurčujeme den, kdy mají lidé jehličnany odložit na stanoviště kontejnerů. Při menším množství je svážíme v pondělí společně s velkoobjemovým odpadem, ten se ve sběrném dvoře ještě třídí. Když je jich již více, jedeme ve čtvrtky okruh jen pro stromečky,“ vysvětluje Tomáš Ondraszek, vedoucí komunálních služeb skupiny SMOLO s tím, že umělé vánoční stromky, které již dosloužily, by měli lidé odevzdat ve sběrném dvoře.

Jehličnany zpracujeme ve své vlastní kompostárně v Třinci na dřevní štěpku, která po smíchání s bioodpadem slouží k výrobě kompostu. Proto je třeba stromečky úplně odstrojit a zbavit ozdob, chybou je jejich zabalení do folie.

V kompostárně se štěpka promíchá společně s bioodpadem v míchacím voze, směs následně fermentuje 6 až 8 týdnů, dozrávání trvá 3 až 4 měsíce. Takže do léta bude z vánočních stromečků kompost. Celková roční kapacita třinecké kompostárny skupiny SMOLO činí 8 400 tun, jen loni její zaměstnanci vyrobili necelé dva tisíce tun kompostu. Třinecký kompost má registraci zkušebního ústavu zemědělského a splňuje veškeré limity chemických a fyzikálních vlastností pro zlepšování kvality půdy na zahradách.