První svoz kuchyňského odpadu z třineckých domácností

Dnes odjel do bioplynové stanice v Horní Suché první kuchyňský odpad z třineckých sídlišť. Celkem jsme koncovému zařízení ke zpracování předali 1 320 kilogramů odpadu. Pro naši společnost je to pilotní projekt, který budeme v budoucnu nabízet dalším obcím.

Musíme občany Třince pochválit, že novinku přijali a poctivě třídí. Až na malé výjimky v nádobách nebylo nic, co by tam nepatřilo. Popelnice byly povětšinou naplněny ze čtvrtiny až poloviny. Věřím, že když si lidé na novou možnost separace zvyknou, bude vytříděného odpadu, který dovedeme využít lépe než jej ukládat na skládku, mnohem více“ uvedl jednatel SMOLO CZ Tomáš Ondraszek s tím, že z loňské analýzy směsného komunálního odpadu vyplynulo, že průměrná černá nádoba v hutnickém městě obsahuje kromě dalších využitelných komodit vysoké procento bioodpadu. Jen obyvatele třineckých sídlišť vyhodí měsíčně až 12 tun jídla a jídelních zbytků.

Do nádob na kuchyňské zbytky, které nahradily dosavadní hnědé popelnice na zelený bioodpad, jejichž obsah se sváží do kompostárny, lze vkládat i odpady živočišného původu, kromě kostí.

Nový typ popelnic má utěsněné víko zabraňující šíření pachu. Obsah nádob se sváží pravidelně každý týden do bioplynové stanice, kde se z něj v průběhu čtvrt roku vyrobí biometan. Svoz je zaveden v městských částech a na sídlištích. Z okrajových části venkovského typu se dál sváží zelený bioodpad do kompostárny.

více o kuchyňském odpadu →