Popeláři posilují svozy odpadů z hřbitovů

Před Svátkem všech svatých a Památkou zesnulých se hřbitovy stávají frekventovaným místem. Lidé uklízí hroby, mění ozdoby a plní se nádoby na opad. Odpadářská skupina Smolo přizpůsobila své služby nadcházejícím dnům a ve spolupráci se samosprávami posiluje svoz odpadů z hřbitovů a jejich okolí až do 5. listopadu.

Z centrálního třineckého komunálního hřbitova v tomto období svážíme odpady z areálu a z prostranství před ním minimálně dvakrát týdně. V případě pohřebišť v okrajových částech Třince zajišťujeme podle potřeby svoz navíc oproti klasickému režimu. Jedná se například o hřbitovy v Tyře, Gutech, Oldřichovicích, Podlesí, Neborech, Kojkovicích a dalších částech města, kde je svoz prováděn klasicky jednou za 14 dní,“ uvedl vedoucí komunálních služeb společnosti Smolo CZ Tomáš Ondraszek.

Pracovníci skupiny Smolo pružně reagují na objednávky i jiných samospráv nebo správců hřbitovů v regionu. V případě potřeby popeláři provedou operativně na pokyn úřadu i mimořádné svozy.

„Naší snahou je i v těchto dnech, kdy je návštěvnost hřbitovů skutečně vysoká, zajistit návštěvníkům estetické a důstojné prostředí pro vyjádření úcty zemřelým. Abychom po celou dobu společně udrželi na hřbitově pořádek a čistotu připomínáme, že na objemnější odpad, jako jsou věnce, kytice apod. jsou na hřbitově a před ním přistaveny velké nádoby. Odpadkové koše a popelnice jsou určené k odložení drobného odpadu. V tomto ohledu děkujeme za pochopení,“ doplnil Ondraszek.

Každým rokem třinečtí popeláři odvezou jen ze hřbitovů v regionu desítky tun různých odpadů. Celkově má SMOLO CZ na třineckých hřbitovech k dispozici různé typy odpadových nádob o celkovém objemu přes 34 tisíc litrů. V případě započítání i dalších obcí je to objem skoro sto tisíc litrů.