Pandemie mění množství a složení odpadů

OSTRAVA, 27. dubna 2020 / Některé obce začínají navyšovat četnost svozu směsného komunálního odpadu z důvodu přeplněných nádob. V době protiepidemických opatření totiž celá společnost zcela změnila svůj denní režim. O něco více je i tříděného odpadu a v některých městech se objevují nové typy sběrných nádob – na ochranné pomůcky.

Objem směsného komunálního odpadu narůstá tak významně, že některé obce jsou kvůli tomu již nuceny navýšit četnost svozu. Lidé jsou více doma a tím produkují více komunálního odpadu, který navyšují i jídelní zbytky, protože školní stravování nefunguje vůbec a gastronomické podniky jsou kromě závodních jídelen také uzavřeny. Ve směsném komunálním odpadu se objevuje i více obalových materiálů z prodejen krmiv pro zvířata,“ uvádí David Melichar, jednatel odpadové firmy Smolo Services, která sváží odpad z měst a obcí v Severomoravském kraji, ale také průmyslových podniků, obchodů nebo restauračních zařízení.

Dodává, že samosprávy si začínají všímat problému, kam s použitým ochranným materiálem, a začínají svým občanům nabízet možnost jeho uložení do zvláštních nádob. Průkopníkem v této oblasti je například město  Karviná. „Karviná si vyžádala svoz speciálních a uzamykatelných nádob na ochranné pomůcky, jako jsou ústenky, roušky, jednorázové rukavice apod. Svoz je na vyžádání,“ doplňuje Melichar.

O něco méně odpadů je prozatím z průmyslu, zdravotnických zařízení a soukromých ordinací, které většinou fungují v omezeném režimu. Minimum je rovněž kuchyňského odpadů ze zařízení hromadného stravování, zbytky z jídelen a kuchyní odpadová skupina Smolo využívá především pro bioplynovou stanici. Společnost také odebírá méně obalového kartónu a fólie z nábytkářských řetězců nebo prodejen elektro. „Největší snížení množství odpadů registrujeme u firem přímo závislých na odvětví automotiv. U ostatních firem je pokles také zřetelný, ale zde se spíš jedná o obavu, jak dlouhá krize bude,“ říká Melichar.

Opatření na ochranu popelářů a pracovníků třídiček

Skupina Smolo, jedna z největších ve svém oboru v Moravskoslezském kraji, má přísná opatření na ochranu svých zaměstnanců, kteří svážejí odpad, pracují na třídičkách nebo na skládce. Přijaté postupy a prostředky mají maximálně chránit popeláře a udržet velmi důležitý systém pravidelného svozu odpadu.

Pracovníci odpadových firem patří k profesím, které jsou v první linii, jsou ve stálém kontaktu s jinými osobami a manipulují s odpadem, který může pocházet od infikované osoby. Zaměstnanci skupiny Smolo jsou – podle prováděné práce a stupně rizika – vybaveni rukavicemi, rouškami nebo respirátory, ochrannými brýlemi.

Ve spolupráci se starosty také průběžně monitorujeme případy onemocnění koronavirem v obcích, kde svážíme odpady. Prostřednictvím samospráv jsme informovali občany, jak nakládat s komunálním odpadem v době ohrožení nákazou,“ uzavírá David Melichar ze společnosti Smolo Services.