Odpadová skupina SMOLO opět posílila

Skupina SMOLO získala stoprocentní podíl v odpadové společnosti Nehlsen Třinec, s r.o. Akvizici, která byla završena tento týden, regionální lídr v oblasti nakládání s odpady, zemních a stavebních prací, údržby měst opět posílil.
„Společnost Nehlsen Třinec, s.r.o. i její pracovníci se stanou součásti skupiny SMOLO. Akvizice skýtá velmi dobrou příležitost pro rozšiřování našich služeb a také udržení konkurenčních cen. Díky transakci jsme získali zařízení, která nám v portfoliu chyběla, jako jsou sběrné dvory, kompostárna a dotřiďovací linka na území Třinecka a Jablunkovska. Od akvizice si slibujeme zvýšení kvality poskytovaných služeb pro smluvní partnery a posílení pozice naší značky v regionu,“ uvedl jednatel firmy Smolo Třinec, s.r.o. David Rucki s tím, že se jedná o logické vyústění růstu skupiny, které podpoří její další rozvoj.
Jak doplnil, pro dosavadní zákazníky firmy Nehlsen se v zásadě nic nemění. Naopak, mohou očekávat zvýšení kvality služeb, protože skupina Smolo disponuje mnohem modernějším vozovým parkem, má také k dispozici vlastní skládku a je lídrem v hledání nových technologií zpracování odpadu. „Jsem přesvědčen, že je to dobrá informace především pro vedení měst a obcí v regionu, ale i průmyslové podniky a další partnery, jelikož můžeme lépe reagovat na jejich požadavky vyplývající z měnící se odpadové legislativy a zpřísňování podmínek pro nakládání s odpady. Budeme moci úspěšněji zavádět principy cirkulární ekonomiky, nacházet přidanou hodnotu v odpadech tak, aby tyto změny v zákoně měly na původce odpadu co nejmenší finanční i organizační dopad,“ doplnil Rucki.

SMOLO je ryze česká skupina firem zabývajících se odpadovým hospodářstvím, údržbou komunikací, demolicemi, zemními a stavebními pracemi, a to především na území Moravskoslezského kraje. SMOLO zpracovává všechny druhy odpadů v celém cyklu odpadového hospodářství, klade důraz na cirkulární ekonomiku.
Má vlastní flotilu speciálních automobilů na svoz průmyslových odpadů, popelářských a čistících vozů, vysprávkových a asfaltujících souprav, drtičů, bagrů. Jedna z divizí – Smolo Hydraulics – je dodavatelem aut s hydraulickými nástavbami.
Po akvizici má skupina SMOLO téměř pět stovek zaměstnanců.

V Třinci, dne 10. července 2020

 

Informační leták pro občany Třince:

leták A5