Ocenění za konverzi starých papíren a tiskáren

Prestižní Cenu Ministerstva průmyslu a obchodu získal v rámci soutěže Stavba Moravskoslezského kraje Areál TAZO v Českém Těšíně. Proměnu zanedbaného brownfieldu v památkové zóně města realizovala společnost Beskydská stavební, a.s. Náročné demoliční práce a výstavbu parkoviště realizovali odborníci Smolo Recycling, s.r.o.

Naše společnost přijala výzvu extrémně krátkých termínů a mnoha technických překážek. Na realizaci tedy může být náležitě pyšná.  „Před demolicí jsme museli od sebe stavebně oddělit propojené budovy plně vybavené médií. Byly to stavby z různého historického období, stavu a skladby materiálů, většinou různé přílepky k primární stavbě tiskáren z 19. století, s nimiž projekt nepočítal,“ uvedl Jiří Labuda, vedoucí stavební činnosti a recyklace, Smolo Recycling, s.r.o.

Byl to projekt velmi náročný na přesné naplánování, dodržení termínů a spolupráci, navíc se šibeničně krátkým termínem. „Situaci komplikovala i skutečnost, že demolice s nasazením těžké techniky probíhaly v únoru, kdy se špatně kropí kvůli prachu. Místo bylo uprostřed památkové zóny, s úzkým výjezdem a naproti dvou škol. Tedy ani odvoz sutin nebyl jednoduchý. Všechno muselo na sebe navazovat a do sebe zapadat jako ve švýcarských hodinkách,“ doplnil Labuda.

Projekt je šetrný k životnímu prostředí. Budovy jsou nyní vytápěny pomocí soustavy tepelných čerpadel. Velká plocha parkoviště je navržena s přirozeným vsakem přes vyštěrkovanou plochu s dlaždicemi, což je optimálním řešení pro hospodaření s dešťovou vodou, její zadržováním v krajině a předcházení povodním. Parkoviště je osázeno stromy.

Projekt TAZO respektoval zachování nejstarší části tiskáren, kterou nechal postavit roku 1882 knihkupec Heinrich Feitzinger a také původní materiál z bouraných objektů. Staré cihly z místní již neexistující cihelny posloužily po očištění na obložky oken a na úpravy interiérů. Obnoveny byly rizality a lizény skryté dlouho pod šedým břízolitem, okna s klenutým nadpražím.