Obce začínají vážit popelnice, první bude Třinec, následuje Milíkov

Společnost SMOLO začíná s testováním chytrého svozu odpadů. Prvním městem, kde se začíná prozatím zkušebně v některých částech vážit obsah popelnic, je Třinec.

Po vyhodnocení výstupů ze zkušebního provozu se v roce 2022 začnou v hutnickém městě vážit při svozu odpady od všech původců. Stejně tak například na stejný systém najede obec Milíkov.

Smart city není bez chytrého svozu

Jedním z vytyčených cílů je snaha o celkové zlepšení životního prostředí. Mimo jiné cestou efektivnějšího řízení svozu odpadů. V případě, že chtějí obce zavést motivační systémy pro občany, kteří zodpovědně třídí a tím minimalizují množství směsného odpadu, je potřeba mít přehled o skutečných hodnotách za jednotlivé domácnosti. Jedinou cestou je vážení všech nádob,“ říká vedoucí komunálních služeb SMOLO CZ Tomáš Ondraszek s tím, že samosprávy mohou usilovat o dotaci na zavedení motivačního systému na své straně.

Popelnice budou mít čipy, auta snímač

Momentálně vybavujeme svozovou techniku snímači a váhami, které identifikuji každou nádobu a zváží její obsah. Při vyklopení obsahu popelnice dovnitř vozidla se načte unikátní kód z nádoby, který váha spojí s číslem popisným objektu. Díky tomu lze jednoduše sledovat přesnou dobu vyprázdnění, četnost výsypů i váhu obsahu. Sběr dat a svoz komunálního odpadu se tak stává vysoce efektivním.

Jak bude nový systém zaváděn

V první etapě takto čipujeme a vážíme všechny tisícilitrové nádoby v centru Třince a například jeden svozový okruh v místní části Oldřichovice u směsného komunálního odpadu, část lokality Za tratí v Lyžbicích pro svoz BIO. V průběhu roku 2022 se přidá jako první menší obec Milíkov.

Po tři měsíce budeme sbírat a vyhodnocovat data, která budou sloužit samosprávě nejen k zákonem požadované evidenci. Systém má současně motivovat občany ke snižování množství odpadů a k většímu třídění – v přehledech se projeví, kdo třídí a kdo produkuje hodně odpadu. Důležitý je také ekologický efekt a ochrana životního prostředí.

Od popelnice k popelnici

Nám, jako odpadové společnosti, zavedení nového systému dovolí optimalizovat svozové trasy podle druhu odpadů, četnosti a typu svozu. Nedílnou součástí je i hardwarové vybavení kabiny řidiče, kdy bude možné přes terminál hlásit dispečinku odchylky. Pro potřeby chytrého svozu jsme na toto mysleli i při koupi nových vozidel, které převezmeme v průběhu roce 2022. Původní starší vozy budeme následně dovybavovat požadovanými technologickými nástavbami.

Další nespornou výhodu je to, že systém naviguje řidiče od popelnice k popelnici. V roztroušené slezské zástavbě se tím zjednoduší zástupy za nemocného pracovníka řidičem, který tento rajon nezná.

V obcích, které budou systém využívat, dojde po očipování nádob v dalšímu kroku k tzv. ruční pasportizaci, kdy se obchůzkou a ručním nahráním do systému nádoba spáruje s konkrétní adresou.

Nový zákon o nakládání s odpady platný od ledna 2021 je neúprosný a naložil na obce povinnost snižovat každým rokem množství vyprodukovaného směsného odpadu od každého občana. Současně citelně zdražuje jeho uložení na skládku a vyvíjí tlak na ještě vyšší třídění.