Nová překládací stanice v Horním Benešově

SMOLO CZ má za sebou další investici: V areálu skládky v Horním Benešově dělníci začátkem léta vybudovali novou překládací stanici. Zařízení se skládá ze dvou velkých kójí.

První je určená pro shromažďování vytříděných recyklovatelných odpadů (papír, plast apod.) z běžných svozových vozů a jejich přepravě kontejnerovými soupravami na třídící linky nebo ke konečným zpracovatelům.

Do druhé se bude svážet velkoobjemový odpad a dále dotřiďovat na využitelné složky. Společnost se tak připravuje na další zpřísnění zákona o odpadech, který nařizuje ještě větší recyklování a využívání druhotných surovin.

„Stanice bude sloužit pro spádovou oblast Osoblažska a přispěje k efektivnějšímu nakládání s odpady. Překládání do kontejnerových souprav navíc přispívá ke zmírnění raketově rostoucích cen dopravy, stejně jako pomáhá snížit dopady na životní prostředí a dopravní infrastrukturu v regionu,“ řekl jednatel SMOLO CZ David Rucki s tím, že význam překládacích stanic významně vzroste v souvislosti se zákazem skládkování využitelných odpadů a s tím, jak původci odpadů budou muset ještě více zvyšovat míru třídění odpadů.