Nejvzdálenější a nejnáročnější zakázka

V listopadu jsme úspěšně provedli bourací práce u velmi náročného zákazníka v Jihočeském kraji. Byla to opět technicky a logisticky nezvykle komplikovaná zakázka, kdy bylo zapotřebí velmi ostražitě hlídat otřesy a prach. Šlo také o naši letos nejvzdálenější štaci – posádka se se svými stroji vydala na téměř 400 km dlouhou cestu.

„Tým musel být z bezpečnostních důvodů zvlášť proškolen. Bylo nezbytně nutné přesně dodržet stanovený technologický postup, který byl zadavatelem průběžně kontrolován. Zakázku jsme svěřili s ohledem na velmi stritkní požadavky našim nejzkušenějším pracovníkům,“ uvedl Jiří Labuda, vedoucí stavební činnosti a recyklace, Smolo Recycling, s.r.o.

V čele týmu stál vedoucí mechanizačního střediska Tomáš Vitásek a samotné demolice se ujal nejzkušenější strojník Smolo Recycling Juraj Jurčák na stroji Liebherr 936, vybaveném hydraulickým demoličním drtičem na beton, nůžkami na železo a kladivem. „Dle očekávání zvládl náš tým tento náročný úkol na jedničku,“ zhodnotil spokojeně Labuda.