Na mráz a sníh jsme na Třinecku připraveni

Společnost SMOLO Třinec s.r.o., která se na Třinecku jako dodavatel nebo subdodavatel stará o údržbu komunikací, je na příchod zimy připravena už od začátku října.

 

„Na skladu v Třinci jsme předzásobeni 60 tunami struskové drti a zhruba tisícem tun chemické posypové soli. Další posypový materiál budeme operativně doplňovat dle potřeby,“ uvedl jednatel SMOLO Třinec s.r.o. David Rucki.

V pohotovosti je vozový park, který zahrnuje tři velké sypače s pluhem, dva sypače s úzkou radlicí na plužení chodníků, nakládač pro úklid parkovišť a odstavných ploch, traktor s pluhem a čelní radlicí a další mechanizace pro nakládání posypu. Kromě techniky dovede společnost nasadit do terénu 10 řidičů a 12 manuálních pracovníků.

Schválený plán zimní údržby komunikací v obcích přesně definuje, co, kde, v jakém časovém limitu a jakým způsobem má být uklizeno. Vše s přihlédnutím k ekonomickým možnostem obcí a potřebám občanů.

„Celkem se staráme o 55 tisíc m2 silnic II. třídy. Naši řidiči jsou každý den v pohotovosti tak, aby v případě sněžení mohli vyjet a zajistit sjízdnost komunikací pro lidi, kteří brzy ráno vyrážejí do železáren, do nemocnic, řidičům autobusů atd.,“ doplnil Josef Sodzawiczný, který má ve SMOLO Třinec s.r.o.  na starosti údržbu komunikací.

Dodal, že v například Třinci se komunikace upravují soli, výjimkou jsou podhorské části města (např. Guty, Oldřichovice) a lokality v rámci CHKO, kde se musí používat inertní materiál. Na základě zkušenosti z minulých sněhových kalamit města a obce zavádějí systém, kdy se především solí. Inertní materiál totiž společně se sněhem vytváří na silnicích vysokou vrstvu sněhu, postupně zužuje šířku komunikace. Během tání se struska dostává do příkopů, které je třeba poté nákladně čistit a prohlubovat.

Pracovníci SMOLO Třinec s.r.o. se také starají o sjízdnost parkovišť a úklid schodů, svahů, podchodů, lávek, autobusových zastávek, přechodů pro chodce, kde se musí odstraňovat sníh a provádět posyp ručně. Na tomto úseku firma nasazuje dle potřeby od časných ranních hodin až 6 pracovníků se servisním vozidlem.

Jen v Třinci má SMOLO Třinec s.r.o. jako subdodavatel v údržbě 62 tisíc m2 chodníků, a to v některých lokalitách Lyžbic, Sosny, Terasy a Starého Města (od ulice Lidické dolů), všechny se upravují soli. Chodníkový sypač může být denně v provozu dle potřeby až 12 hodin čistého času a najednou dovede pobrat 300 kilogramů soli.