Na Dni Země jsme rozdávali semínka

Skupina SMOLO byla partnerem Statutárního města Třinec a obce Bystřice pro Den Země. Letos jsme se zaměřili především na elektroodpad, biologicky rozložitelný odpad a prezentaci naší techniky. Třinecký Den Země na ploše před KD Trisia navštívila téměř tisícovka lidí, nejen předškolní a školní děti, ale rovněž maminky s kočárky nebo také senioři. V Bystřici akce proběhla v areálu zdejšího DDM.

V každé domácnosti zahálejí staré mobily, notebooky, tablety, elektronické hračky a další elektrospotřebiče. Pokazily se nebo již nemají využití. Protože zaostáváme právě v separaci drobného elektroodpadu a také máme co dohánět v třídění biologicky rozložitelných složek, rozhodli jsme se letos soustředit právě na tyto dvě komodity,“ řekla manažerka společnosti SMOLO Ivana Kubacká.

Kubacká dodala, že drobný elektroodpad narůstá v porovnání s ostatním až trojnásobnou rychlostí. Každý rok ve světě vznikne cca 55 milionů tun elektroodpadu a velká část ho zbytečně skončí na skládce. Přitom třídění a recyklace elektrospotřebičů může omezit těžbu nových surovin nebo spotřebu vody.

Návštěvníci Dne Země mohli odevzdávat elektroodpad do přistaveného kontejneru. Všichni, kdo správně odpověděli na kvízovou otázku z oblasti třídění si odnesli domů semínka pažitky. Děti se také rády vyfotily s firemním maskotem Otíkem Smolíkem.