Lidé více konzumují, ale také třídí. Přibývá nádob na odpad a jsou větší

Roste množství odpadů z domácností. Zvýšenou spotřebu a konsumní způsob života ještě doplnila covidová opatření a čas, který lidé tráví doma. Odpadářské firmy jsou nyní přetížené. Přestože samy bojují s nařízenými karanténami a zvýšenou nemocností, více sváží, častěji uklízejí nepořádek kolem nádob a likvidují černé skládky.

Za posledních šest měsíců jsme svezli o 279 plných popelářských aut více než ve srovnatelném období před rokem. Každý měsíc je v černých nádobách na směsný komunální odpad průměrně o 35 tun odpadu více. Za poslední půlrok došlo k navýšení svozu plastů o téměř 11 tun, papíru a skla identicky o 29 tun. Roste množství vytříděného bioodpadu. Za posledních šest měsíců jsme ho svezli o úctyhodných 661,5 tun více. To je ekvivalent 158 plných vozidel,“ říká Tomáš Ondraszek, vedoucí komunálních služeb společnosti SMOLO CZ s tím, že po dohodě se samosprávami společnost navyšuje dle možnosti kapacitu nádob na tříděný odpad.

Navyšují se i objemy nádob

Například v Třinci společnost vyměňuje žluté, modré i zelené nádoby na násobně větší nebo přidává další. „Dle dispozic Magistrátu města Třince v některých lokalitách měníme klasické nádoby na papír, sklo a plasty o objemu 1,1 m3, na které byli lidé zvyklí, za více než dvojnásobně velké. Ale ani ty původní nepůjdou do sběru, doplníme nimi místa, kde si lidé přáli zvýšený svoz,“ doplňuje Ondraszek.

Nejvíce přibylo skla a bioodpadu

Separovanou složkou, které přibývá v barevných nádobách nejrychleji, je sklo. Společnost SMOLO v roce 2020 odebrala a odvezla ke zpracování o 51 tun barevného i čirého skla více než v roce 2019.

„Restaurace a hospody jsou zavřené, takže lidé doma více konzumují, a to nejen alkohol. Rostoucí množství separovaného odpadu obecně si vysvětluji nejen zvýšenou spotřebou v domácnostech, ale i osvětou a podporou města Třince k třídění. Částečně mohlo být množství ovlivněno i poklesem výkupních cen některých komodit na konci minulého roku, kdy se lidem nevyplatilo vozit papír nebo hliníkové plechovky do sběrny, a tak je vhodili do rozmístěných nádob.“ doplňuje Ondraszek.

Více černých skládek

Odpadářské firmy také mnohem častěji uklízí nepořádek kolem stanovišť na odpadové nádoby nebo likvidují černé skládky, které v posledních měsících přibývají. Lidé využívají vynuceného uzavření v domácnostech k rekonstrukcím svých obydlí nebo úklidu a vzniklý odpad již na sběrný dvůr neodvezou. Strmě roste nákup zboží přes internet a obalového materiálu se lidé často zbavují pohozením vedle popelnic. Všechny tyto úklidy nad rámec klasických služeb obcím zvyšují náklady na odpadové hospodářství.