Hodnotíme rok od zavedení opatření proti nákaze

Ve středu 10.3.2021 proběhlo v Logistickém centru Ostrava další testování zaměstnanců firmy SMOLO CZ na nemoc COVID-19. Z 50 provedených odběrů nebyl ani jeden pozitivní. Testování probíhá souběžné s hodnocením roku od přijetí opatření proti šíření nákazy.

Díky důsledným opatřením zavedeným ve společnosti ihned v březnu loňského roku jsme v rámci ostravské pobočky nezaznamenali ani jeden přenos mezi zaměstnanci. Dosavadní výsledky potvrzují, že ve firmě se chováme zodpovědně a snažíme se sebe a své kolegy chránit před nákazou. To znamená, že se můžeme na pracovišti cítit bezpečně, přestože rok trvající omezení a opatření jsou určitě únavná,“ hodnotí jednatel společnosti SMOLO CZ David Melichar.

Skupina SMOLO přijala už v březnu loňského roku přísná opatření, aby zamezila přenosu nákazy mezi zaměstnanci. Náklady na proticovidová opatření v rámci nákupu osobních ochranných prostředků, dezinfekce společných prostor a kabin aut, pronájem vybavených buněk na převlékárny a šatny, přišly skupinu na zhruba půl milionů korun.

Kromě klasických opatření jsme rozdělili řidiče a popeláře do skupin, a upravili harmonogram tak, aby jednotlivé čety vůbec nepřišly navzájem do styku,“ doplňuje David Melichar.

Skupina SMOLO CZ má na starosti nejen odpadové hospodářství obcí na Ostravsku a Opavsku a na Třinecku, ale také průmyslové odpady. Provozuje dotřiďovací linky, sběrné dvory a skládku odpadu.