Dům těšínských kněžen se promění na muzeum, SMOLO přiloží ruku k dílu

Jedno z nejstarších stavení na Jablunkovsku – památkově chráněný Knížecí dům – se promě v Muzeum Trojmezí. Renesanční architektura objektu ze začátku 16. století prochází náročnou rekonstrukcí, která zahrnuje rovněž sanaci vlhkého zdiva, narušených krovů a střechy. Součástí projektu je zpracování a odvoz desítek tun odpadů, které zhotovitel svěřil naší skupině.

„Naše společnosti se postarají o odvoz a zpracování veškerých odpadů, které zde vzniknou. Jedná se především o směsný stavební odpad, stavební sutě a izolační materiály,“ uvedla zástupkyně skupiny SMOLO Ing. Eva Konečná, Ph.D. Připomněla, že specializovaná odpadová skupina v minulosti spolupracovala například při rekonstrukci Kotulovy dřevěnky nebo bývalých tiskáren a papíren v historickém jádru Českého Těšína. Poslední zmíněná zakázka získala aktuálně cenu Ministerstva průmyslu a obchodu.

Řadový městský dům poblíž jablunkovského náměstí je hodnotný zejména architektonicky – dochovalo se zde renesanční jádro a starobylé klenby, i když původní podloubí je už bohužel zazděno. V zadní části budovy měl od roku 1873 sídlo okresní soud (Bezirksgericht) a od roku 1911 zde bylo též vězení, obojí až do doby, než byly instituce přestěhovány do nové budovy.

Zajímavý je dům i proto, že se k němu vážou osudy dvou šlechtičen, které v něm údajně žily a s jejichž jmény jsou spojovány legendy o Černé kněžně, jež se objevují v různých výčtech legend a pověstí z Těšínska.

 

Dílo: Rekonstrukce historického objektu a pro expozici muzea Těšínska v Jablunkově „Muzeum Trojmezí

Objednatel: Moravskoslezský kraj

Generální zhotovitel: BYSTROŇ Group, a.s.

Subdodavatel: SMOLO CZ, s.r.o a SMOLO Recycling, s.r.o.