Den se SMOLO aneb Jak chytře naložit s odpady

Starostové a zaměstnanci samospráv využili pozvání vedení SMOLO CZ, Střediska komunálních odpadů, k setkání ohledně novinek v odpadovém hospodářství. V Ostravě navštívili zařízení na zpracování odpadů, především pak výrobu alternativního paliva a areál Landek Park. V domovském Třinci na ně čekala odborná prezentace a diskuse o tom, co samosprávy aktuálně trápí v oblasti nakládání s odpady a jakých cílů musíme společně dosáhnout.

Cílem byla především prezentace toho, co umíme, jak jsme nově vybaveni, ale také prodiskutování změn a prezentace možných řešení. Bohužel, nový zákon o odpadech má mnoho nepřesností, a my jsme tu od toho, abychom starostům pomohli najít řešení. Jelikož se na tuto oblast specializujeme a účastníme se pravidelně tematických konferencí a školení, můžeme své klienty podpořit odborným poradenstvím,“ uvedl jednatel SMOLO CZ David Rucki.

Zástupci společnosti informovali starosty o připravované modernizaci třídírny odpadů v třineckých Oldřichovicích z manuální na fotooptickou. Rucki starosty ujistil, že po dobu demolice starých objektů a výstavby nových hal přijme taková opatření, aby se jich několikaměsíční odstávka nijak nedotknula.

Tato rozsáhlá investice povede k lepšímu třídění, kdy snížíme množství výmětu po dotřídění plastových odpadů, které nemají další využití,“ doplnil Rucki. Zásadní proměnou projde rovněž okolí zařízení, kde vznikne naučná stezka pro děti nejen o odpadech, ale i o okolní přírodě. Areál bude mít nově retenční jezírko na zachytávání dešťové vody, počítá se s ozeleněním stěn haly a fotovoltaickými panely na střeše budovy.

Po odborné prezentaci vedoucího komunálních služeb Tomáše Ondraszka, zahrnující srovnání produkce odpadů celostátně, regionálně a mezi jednotlivými obcemi, diskutovali starostové především o problémech, které je tíží. V oblasti odpadů to jsou především zmatečné legislativní ustanovení. Starosta Horních Tošanovic Petr Martiňák uvedl, že parlamentem přijatý zákon o odpadech je nesystémový a v některých řešeních chaotický.

Stále nevíme, jak bude stát postupovat v případě obcí, které v minulosti vyslyšely výzvu státu, udělaly maximum pro třídění bioodpadu. Ve třech vlnách jsme naše domácnosti vybavili kompostéry, naučili jsme občany třídit biologicky rozložitelné složky a vyrábět z nich kompost. Paradoxně je to nyní špatně, protože tento bioodpad nemůžeme nijak vykázat a chybí nám ve výkazech vyseparovaného odpadu,“ řekl Martiňák. Se stejným problémem se potýká Vladislava Latochová, starostka Vělopolí. „Zákon nastavuje obcím cíle, ale neřeší, jak je dosáhnout. Stát nás chce navíc v případě nesplnění cílů pokutovat stejnou částkou, bez rozdílu, zda jde o aglomeraci jako je Ostrava nebo malou vesnici s 300 občany, jako je ta naše,“ doplnila Latochová, která vede obec již 33 rokem. Tyto kompostéru pořídily v určitých počtech všechny obce sdružení Stonávky.

Jednatel David Rucki přislíbil, že SMOLO CZ provede analýzu a navrhne řešení pro každou obec. „Spolupracujeme se sdruženími obcí, společně apelujeme na vládu, aby tyto nesrovnalosti zákonodárci narovnali. Samosprávy postupují v souladu se zákonem, ale požadavek vytřídění 60 procent složek způsobí, že bez dalších změn a řešení nesplní limity třídění v roce 2025 téměř žádná obec,“ doplnil Rucki.

Povinné cíle třídění pro obce

Podle nového zákona o odpadech mají obce a města už v roce 2025 vykázat, že vytřídily 60 % z produkovaných komunálních odpadů. V regionu v tomto ohledu vedou Hnojník s 59,6 % a Milíkov s 59 % procenty. V obcích se sváží plošně bioodpad, k tomu mají Milíkovští barevné nádoby u každého domu a Hnojník provozuje svůj sběrný dvůr. Jsou však zde i obce, které nedosahují ani 10 %. Část starostů usiluje o zavádění dalších podpůrných opatření, aby plnili legislativní třídící cíle. „Obce se začínají zajímat o vážení odpadů u jednotlivých původců, nabízí občanům další možnosti, mimo jiné svoz bioodpadu nebo nádoby na třídění zdarma. Například v Chotěbuzi se pro výměnu pytlového svozu za barevné nádoby u domu již díky kampani rozhodlo 90 procent domácností,“ říká Ondraszek.

SMOLO CZ investuje do přestavby a úprav sběrného dvora v Třinci, aby pomohla obcím s plněním cílů. „Díky tomu budeme moci velkoobjemový odpad, který šel doposud do záporných čísel ve výpočtu třídících cílů, pro každou obec vytřídit zvlášť a zvlášť zaevidovat pod konkrétním vyseparovaným odpadem. To obcím velmi pomůže ve vykazování a projeví se to již při podzimních svozech velkoobjemového a nebezpečného odpadu,“ doplnil Ondraszek.