Barevné nádoby má nově i Chotěbuz

Chotěbuz na Karvinsku je další obcí, která se rozhodla poskytnout svým občanům barevné popelnice na tříděný odpad a zapojit se do systému "door-to-door“, tedy třídění odpadu v místě jeho vzniku. Vedení obce i zaměstnanci odpadové společnosti SMOLO CZ jsou přesvědčeni, že toto řešení zlepší odpadovou morálku a sníží množství směsného odpadu ukládaného na skládku.

Princip "door-to-door“ spočívá v tom, že občané mají nádoby přímo u svého domu. Třídění odpadu tak začíná přímo v domácnostech.

Po Chotěbuzi momentálně distribuujeme nové nádoby o objemu 120 nebo 240 litrů – podle výběru občana. Rozvoz bude pokračovat ve čtvrtek 17. března 2022.

Do žlutých nádob patří plasty, dále drobné kovy a nově také tetrapak, tedy nápojové kartony.

Modré nádoby slouží pro vkládání papíru, kartonu, novin a časopisů.

 

Harmonogramy svozu všech typů odpadu jsou dostupné na webu obce Chotěbuz nebo zde