Bagry se na obchvatu Těšína zakously do prvních mostních opěr

Dnes na obchvatu Českého Těšína začalo bourání pilířů přemostění ulice Hřbitovní. Nákladní soupravy postupně odvezou tisíce tun železobetonových sutin k dalšímu zpracování do zařízení na recycling v sousední Ropici.

„Nosná konstrukce mostu je již hydraulicky nadzvednutá a usazená na prozatímních podpěrných skružích, opěry jsou obnaženy a uvolněny z ukotvení. Dnes ráno jsme zahájili jejich plánovanou demolici a odtěžení. Vytvoříme tak prostor pro nové opěry, které vybuduje generální dodavatel stavby, společnost Firesta – Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.,“ popsal Jiří Labuda, vedoucí stavební činnosti a recyklace Smolo Recycling, s.r.o. s tím, že demoliční práce na opěrách mostu potrvají zhruba týden.

Generální oprava prvního přemostění obchvatu Českého Těšína směrem z mezinárodního hraničního přechodu v Chotěbuzi dál na Ostravu, Frýdek-Místek a na Slovensko začala na konci dubna. U mostních opěr zde docházelo k vychylování a tím ke stále většímu zvlnění vozovky před a za mostem.

Mostovka zůstane zachována a po celou dobu rekonstrukce zde doprava probíhá v režimu 1+1, tedy v obou směrech se jezdí v jednom pruhu.

Po vybetonování nových opěr a odstranění bednění přijde na řadu dovoz vhodného zásypového materiálu pro provedení hutněných zásypů.

Investorem stavby je Ředitelství silnic a dálnic ČR. V příštím roce projde stejnou opravou sousední most. Investice vyjde celkem na bezmála 46 milionů korun bez daně.

chotebuz-odvoz-zeminy3_web chotebuz-odvoz-zeminy2_web bourání-opěr-chotěbuz_web