Skládka v Horním Benešově nebude od 18. do 29.7. přijímat odpady hrazené v hotovosti. (Pouze v rámci uzavřených smluv, na fakturu.)