Zodpovídáme vaše dotazy

To bude odér v létě.... Ale rád bych se mýlil.

Nádoby mají utěsněné víko a na rozdíl od klasických hnědých popelnic nemají větrací dírky. Budou se pravidelně vymývat. Pokud je budou lidé zavírat, budou je jevy jako zápach obtěžovat mnohem mně než z klasických černých popelnic, kam je lidé doposud odkládali. Černé nádoby se nevymývají pravidelně, takže naopak očekáváme zlepšení situace menší zápach na stanovištích.

Kam patří kosti?

Malé kosti, např. z drůbeže a ryb, lze vkládat, velké vepřové a hovězí kosti vyhoďte do směsného komunálního odpadu.

Co naší milí spoluobčané, co hledají v popelnicích poklady a nechají to rozházené vždy kolem, oni se tam nedostanou?

Nádoby slouží pro více domů nebo vchodů, nejde je tedy opatřit zámkem. Máme za to, že sběrači hledají v popelnicích jiné poklady, než jsou kuchyňské zbytky.

Viděla jsem, že lidé házejí biomasu do kontejneru i v plastových sáčcích, nevadí to?

Vadí, prosíme občany, aby kuchyňské zbytky vkládali do hnědých nádob bez obalů. Jakýkoliv obalový materiál je totiž při vstupu do technologie bioplynové stanice vytříděn a do procesu dále nevstupuje. V principu tedy nejde o konkrétní druhy materiálu, ale o jeho celkové množství, které se musí odstraňovat separátně. Tím se cena za službu navyšuje. Pokud bude kuchyňský odpad obalovou příměsí znečištěn ve vysoké míře, dopadne cena služby až na občana. A to nechceme.

Nevadí tedy, že vyhodím třeba sáček znečištěný od zbytků masa do kontejneru na plast?

Znečištěné sáčky od masa, olejů a obecně potravin živočišného původů patří do směsného komunálního odpadu. Čisté do žlutých nádob ba plasty.

Nějaké doporučení, kde bych mohl sehnat recyklovatelné sáčky?

Ideálně je vhazujte bez obalu. Bioplynová stanice si sice poradí s rozložitelnými sáčky, ale může je počítat do podílu obalové příměsi. Pokud v gastroopadu bude jakýchkoliv obalů více než 5 procent, provozovatel přistoupí k penalizaci a služba se městu, a tedy i občanům, prodraží.

Lze ukládat potraviny v původních obalech?

Původně jsme měli informaci, že ano. Bioplynová stanice si sice umí poradit i s obaly, ty se však musí odstraňovat separátně. Tím se cena za službu navyšuje, proto se snažme omezit obaly i u původně zabalenou potravinu vybalme a vložme bez obalu.

Zajímalo by mě, na kolik bytů se počítá jedna popelnice?

Nádoby jsme rozmístili na odpadových stanovištích na sídlištích. Momentálně sledujeme množství a zájem v jednotlivých lokalitách a podle toho jejich rozmístění v konkrétních lokalitách a počet upravíme.

Můžeme vhazovat i shnilé nebo plesnivé zbytky? 

Ano, plesnivé ovoce a zelenina, zbytky pečiva či zkažené jídlo nejsou na závadu. Řízený proces bioplynové stanice nebo kompostárny si s tím poradí.

Můžu do popelnice vylít zbytek omáčky nebo polévky? 

Ano, nádoba na kuchyňské zbytky na rozdíl od nádoby na zelený bioodpad nemá větrací dírky.

Mohu vlít i olej nebo sádlo po smažení?

Ano, můžete, ale ne horké.

A obsah vysavače?

Ve vysavači není nic, co by mělo hodnotu pro bioplynovou stanici nebo kompostárnu.

Cigaretové špačky nebo staré kompoty.

Nedopalky ne, kompoty můžete.

Zbytky z talířů utírám ubrousky nebo papírovými ručníky? Mohu je přihodit?

Ano, v rozumném množství. Nevkládejte obaly od vajec, ruličky od toaletního papíru, kapesníky a jinou buničinu.

Do bioodpadu jsme házeli hobliny od morčat. Proč to tady teď nelze vhodit...?

Zařízení nepřijímá žádný trus ani podestýlku.

Mohu použít papírový sáček od mouky nebo cukru?

Může být, opět v rozumném množství.