Stavební činnost

 

 

Mezi jednu z našich specializací, patří realizace komplexních demoličních a zemních prací, včetně mobilní recyklace stavebních odpadů přímo na stavbách, v místech demolic a v těžbě.

Stavební odpad nabízí různé možnosti jeho zpracování. Může rovněž přinášet odlišné alternativy zpětného použití různých složek odpadu nebo jeho odstranění. Proto se tímto sektorem zabýváme zvlášť a nabízíme vždy aktuálně nejvýhodnější řešení – jak po stránce zpracování a recyklace, tak vzhledem k místu využití nebo odstranění odpadu.

Demolice

Zajistíme kompletní demoliční služby včetně demontáží, bouracích prací jakéhokoliv rozsahu i vybourání zpevněných ploch.

Zároveň provádíme přípravy k založení staveb i veškeré zemní stavby jako výstavba komunikací, kanalizací, zpevněných plochy a základů.

Recyklace stavebního materiálu

Provádíme zpracování odpadu nebo materiálu drcením a tříděním na požadovanou zrnitost. Zpracováváme beton, asfalt, cihlu, strusku, koks, uhlí, lomové a těžené kamenivo. Výstupem linky jsou materiály dokladovány výrobkovým certifikátem.

Činnosti zajišťujeme mobilními linkami, přímo v místě výskytu.

Odvoz a odstranění stavebního odpadu

V rámci demoliční a stavební činnosti nabízíme rovněž komplexní odborné nakládání s odpady.