Smolo likviduje černé skládky, aktuálně v Orlové

 

Celkem 20 tun odpadů naložili zaměstnanci Smolo Třinec jen v jedné lokalitě v Orlové, v části Lazy, v lesním porostu státního podniku Lesy České republiky. Likvidace skládky v dalším místě pokračuje.

Je to směs nejrůznější odpadů. Jde o pneumatiky, suť, části autovraků, starý nábytek, vysloužilé spotřebiče i obaly z kabelů, které někdo v lese opaluje kvůli drahým barevným kovům. Před odvezením na skládku musíme z hromady odpadu odstranit například pneumatiky, které dle zákona uložit na skládku nejde a je třeba je zpracovat jiným způsobem,“ uvedl Josef Sodzawiczny, jednatel společnosti Smolo Třinec. Tato specializovaná firma mimo jiné likviduje černé skládky na objednávku různých subjektů a s Lesy ČR spolupracovala i v minulosti. K likvidaci skládek používá speciální techniku, mimo jiné hydraulickou ruku s drapákem nebo různé typy bagrů.

Zaměstnanci odpadové firmy se nad vznikem černých skládek pozastavují, protože většina měst i obcí má k dispozici sběrné dvory, kam mohou jejich občané odevzdat nepotřebné věci zdarma. „Pachatelům, kteří odvezou odpad do přírody, bychom rádi ordinovali alespoň návštěvu skládky a nejlépe směnu na třídění odpadu, který tak bezstarostně uloží do lesa,“ shodují se zaměstnanci Smolo Třinec.

IMGP4282_web IMGP4244_web