Vánoční slzy dojetí

Děkujeme všem zaměstnancům, kteří se zapojili do naší firemní sbírky pro malou Karolínku. Společně jsme během vánočního večírku vybrali neuvěřitelných 60 tisíc korun!

Rodina Tumlířová částku použije na další terapii v neurorehabilitačním centru Arcada v Ostravě, kterou pojišťovny bohužel nehradí. Maminka holčičky neskrývala během předání výtěžku sbírky slzy dojetí. „Velmi děkuji všem dobrým lidem, které zaujal náš osud a rozhodli se nás podpořit. Ani jsem nedoufala v tak velký obnos. Částka nám umožní zaplatit další intenzivní rehabilitaci. Efekty jsou zřejmé, díky dosavadní terapii dcera již dokáže udržet hlavičku vzpřímenou, což dříve nebylo, a já věřím, že se nám postupně podaří dosáhnout alespoň částečné pohyblivosti končetin,“ řekla Petra Tumlířová.

K předání šeku došlo v Denním stacionáři Paprsek v Třinci.