Zimní údržba začala už v úterý. Na mráz a sníh jsme připraveni

Společnost Smolo Třinec s.r.o., která se na Třinecku jako dodavatel nebo subdodavatel stará o údržbu komunikací, je na příchod zimy připravena. Oproti loňskému roku ji v portfoliu přibyly díky spokojenosti zákazníků další lokality.

 

„S  namrzajícím deštěm jsme již od časného úterního rána začali s chemickým ošetřením chodníků. Na skladu v Třinci jsme předzásobeni 60 tunami struskové drti a u naší partnerské organizace pak zhruba tisícem tun chemické posypové soli. Další posypový materiál budeme operativně doplňovat dle potřeby,“ uvedl jednatel Smolo Třinec David Rucki. V pohotovosti je vozový park, který zahrnuje velký sypač Mercedes s pluhem, sypač s úzkou radlicí na plužení chodníků Nilfisk, nakladač Bobcat pro úklid parkovišť a odstavných ploch a mechanizace pro nakládání posypu.

Schválený plán zimní údržby komunikací v městě Třinci v dalších obcích v regionu přesně definuje, co, kde, v jakém časovém limitu a jakým způsobem má být uklizeno. Vše s přihlédnutím k ekonomickým možnostem obcí a potřebám občanů.

“V Třinci jako subdodavatel firmy Vykrut máme na starosti část komunikací. Letos nám také sousední Vendryně svěřila díky dobrým zkušenostem z loňské zimy mnohem větší část své obce. Celkem se staráme o 55 tisíc m2 silnic II. třídy. Naši řidiči jsou každý den v pohotovosti tak, aby v případě sněžení mohli vyjet a zajistit sjízdnost cest pro lidi, kteří brzy ráno vyrážejí do železáren, do nemocnic, řidičům autobusů atd.,“ řekl Rucki.

Dodal, že v Třinci se komunikace upravují soli, výjimkou jsou podhorské části města (např. Guty, Oldřichovice) a lokality v rámci CHKO, kde se musí používat inertní materiál. Na základě zkušenosti z minulých sněhových kalamit města přijala systém, kdy se především solí. Inertní materiál totiž společně se sněhem vytváří na silnicích vysokou vrstvu sněhu, postupně zužuje šířku komunikace. Během tání se struska dostává do příkopů, které je třeba poté nákladně čistit a prohlubovat.

Jen v Třinci má Smolo Třinec jako subdodavatel v údržbě 62 tisíc m2 chodníků,  a to v některých lokalitách Lyžbic, Sosny, Terasy a Starého Města (od ulice Lidické dolů), všechny se upravují soli. Chodníkový sypač je denně v provozu dle potřeby až 12 hodin čistého času a najednou dovede pobrat 300 kilogramů soli. Pracovníci Smolo Třinec se také starají o sjízdnost parkovišť a úklid schodů, svahů, podchodů, lávek, autobusových zastávek, přechodů pro chodce, kde se musí odstraňovat sníh a provádět posyp ručně. Na tomto úseku firma dle potřeby nasazuje od časných ranních hodin až 6 pracovníků se servisním vozidlem.

 

Dorota Havlíková, tisková mluvčí skupiny Smolo