Přinášíme peníze neziskovkám na Hornobenešovsku

V Horním Benešově je od května 2017 v provozu nové těleso skládky. Zařízení přináší městu každoročně nemalé prostředky. Se zastupitelstvem jsme se navíc dohodli na pravidelné finanční podpoře pro neziskové subjekty ve městě.

První finance již putují do organizací, které vykonávají charitativní, sociální, sportovní či kulturní činnost.

Za každou tunu finanční bonus

Výše finančních darů je každoročně stanovena dle množství uloženého odpadu. Jen za druhou půli loňského roku jsme tak mohli rozdělit 340 tisíc korun. Tato částka se rozvrhla mezi deset neziskovek v Horním Benešově.

Na sklonku letošního června jsme šek na 50 tisíc korun předali i obecně prospěšné organizaci Help-in na podporu pečovatelské služby v Horním Benešově. „Z této částky pořídíme speciální stroj pro úklid a také invalidní vozík. Ulehčí to práci nám i život našim klientům. Jsme městu vděčni, že tuto zajímavou spolupráci navrhlo,“ řekla ředitelka organizace Jana Hančilová na adresu vedení města, které se slavnostního předání šeku zúčastnilo.

předání smlouvy_1
Předání darovací smlouvy (zleva Petr Doležel – jednatel společnosti SMOLO HB s.r.o; Mgr. Jana Hančilová – ředitelka Help – in, o.p.s.; Michal Blažek – starosta Města Horní Benešov)
Smolo.cz (2)
Po předání darovací smlouvy proběhla volná debata.
20180620_105315_
Domov pro seniory v Horním Benešově.