Zahájení výzkumu za podpory EU

Díky podpory z Evropského fondu pro regionální rozvoj, z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, zahajujeme projekt: Úprava, zpracování a využití aglomeračních odprašků.

EU_2